Milieu

Omdat we allen het milieu al genoeg belasten hebben we alles gedaan
om onze ecologische voetafdruk te verkleinen.
  • Duurzaam waterbeheer
  • Duurzaam energieverbruik
  • Bijdrage aan de Coral Reef Alliance